Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

4 ĐIỀU MÀ NGƯỜI THÔNG MINH KHÔNG BAO GIỜ HÉ LỜI

1. KHÔNG SUỐT NGÀY ĐI KỂ NIỀM VUI NỖI BUỒN CỦA MÌNH, LÀ TRÍ TUỆ  Giáo sư Mark Bauerlein nói: " Một trong những biểu hiện của người trưở...

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2022

ĐÊ CƯƠNG MẮC DÂY ĐẶT ĐÈN EVNCPC

 Hi mọi người, hiện tại mình đang trong thời gian ôn luyện thi cử của bản thân về vấn đề cấp bậc trong ngành EVN, theo quy định của tập đoàn...

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

C# RENAME COMPUTER IN WINDOWS

Hi mọi người, lâu rồi mình chưa ra bài viết gì nhiều về thủ thuật lập trình, hôm nay ghé sang website laptrinhvb.net thấy có chia sẽ thủ th...

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2022

[VB.NET] BIOS SERIAL NUMBER ON WINFORM

Hi mọi người, hôm nay vừa xem website laptrinhvb.net thì thấy có cái code này cũng khá hay cho người dùng windowns, đó là lấy địa chỉ BIOS ...

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

INTERNET VÀ QUẢNG THỜI GIAN TÌM HIỂU - PHẦN 2

 Ở bài viết đầu tiên mình đang đề cập đến vấn đề chọn ngôn ngữ học lập trình " VISUAL BASIC ", nếu không qua trường lớp và học ngô...

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022

C# Check the version of Microsoft Office you are using on your computer

Hi mọi người, lại là mình đây hôm nay mình chia sẽ cho những anh coder còn non trẻ như mình biết cách hiển thị thông tin chương trình "...

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2022

C# SETTIMEOUT TRÊN WINFORM LIKE JAVASCRIPT

Hi mọi người, hôm nay lại long nhong trên internet để tìm hiểu một số thứ và tình cờ ghé sang website laptrinhvb.net thấy có bài viết này cũ...