Visual Basic

CREATE DATA VIEWING CONTROLS IN VB.NET

Hi mọi người, sau một ngày buồn mình lục lọi anh google về tìm hiểu những thủ thuật lập trình " VISUAL BASIC " xem có gì mới khôn...

Anonymous Hz 20 thg 9, 2022 4

[VB.NET] BIOS SERIAL NUMBER ON WINFORM

Hi mọi người, hôm nay vừa xem website laptrinhvb.net thì thấy có cái code này cũng khá hay cho người dùng windowns, đó là lấy địa chỉ BIOS ...

ADM HUNGQB ™ 12 thg 8, 2022 32

[VB.NET] Login form with MD5 encrypted password

Normally, any program must design a login form to access the software, there are many different ways to write logins with common password en...

Hung Quang Binh 21 thg 11, 2021 5