Visual Basic

[VB.NET] Restart Apps

Hi mọi người, sau một hồi loay hoay tìm hiểu thủ thuật khởi động lại chương trình khi bị chương trình đăng bài lên blog của mình bắt người d...

Anonymous Hz 20 thg 11, 2022 9

[VB.NET - C#] Show Slide Microsoft Power Point in Winform

Giao diện demo ứng dụng: Trên form này, bao gồm các chức năng: Mở slide đầu tiên Mở slide cuối cùng Di chuyển slide Tự động chạy sli...

Anonymous Hz 5 thg 11, 2022 12

[VB.NET] HỘP THOẠI THÔNG BÁO KHI BẠN TẮT CHƯƠNG TRÌNH

Hi mọi người, sau một hồi nghiên cứu lại thủ thuật " VISUAL BASIC " thì mình thấy đoạn code này cũng hay hay mà lúc xưa mình có s...

Anonymous Hz 23 thg 9, 2022 4