Policy Privacy

Chính sách nội dung của Blogger

Blogger là dịch vụ miễn phí dành để thể hiện bản thân và giao tiếp. Chúng tôi tin Blogger sẽ tăng khả năng cung cấp thông tin, khuyến khích tranh luận lành mạnh và tạo ra các kết nối mới giữa mọi người. Chúng tôi tin rằng việc kiểm duyệt nội dung này trái với dịch vụ dựa vào quyền tự do ngôn luận.
Tuy nhiên, để duy trì các giá trị này, chúng tôi cần hạn chế những lạm dụng đe doạ đến khả năng cung cấp dịch vụ này của chúng tôi và quyền tự do ngôn luận mà dịch vụ này khuyến khích. Do đó, có một số giới hạn về loại nội dung được Blogger lưu trữ. Những giới hạn mà chúng tôi đã xác định là những giới hạn tuân thủ cả yêu cầu pháp lý và nhằm mục đích cải thiện dịch vụ nói chung.
Chúng tôi trông cậy vào việc người đọc blog báo cáo những nội dung mà họ cho là không phù hợp với Nguyên tắc cộng đồng của Blogger. Nếu bạn gặp một bài đăng mà bạn cho là vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi, hãy báo cáo bài đăng này cho chúng tôi bằng cách sử dụng đường liên kết 'Báo cáo' trong phần điều hướng ở hầu hết blog. Nếu không thể tìm thấy đường liên kết này trên blog, bạn vẫn có thể báo cáo các vi phạm đáng ngờ tại đây..

Nguyên tắc cộng đồng

Các nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trang web mở này trở thành nơi an toàn để sáng tạo. Vui lòng tuân thủ các nguyên tắc này. Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật các chính sách của mình nên bạn vui lòng kiểm tra lại tại đây. Xin lưu ý rằng khi áp dụng các chính sách dưới đây, chúng tôi có thể có các ngoại lệ dựa trên sự cân nhắc về tính nghệ thuật, giáo dục, tài liệu hay khoa học hoặc nếu có những lợi ích đáng kể khác cho công chúng từ việc không xử lý nội dung.
Nội dung người lớn: Chúng tôi cho phép nội dung người lớn trên Blogger, bao gồm hình ảnh hoặc video chứa ảnh khỏa thân hoặc hoạt động tình dục. Nếu blog của bạn có chứa nội dung người lớn, vui lòng đánh dấu là 'người lớn' trong cài đặt Blogger của bạn. Chúng tôi cũng có thể đánh dấu blog có nội dung người lớn nếu chủ sở hữu chưa đánh dấu. Mọi blog được đánh dấu là 'người lớn' sẽ được đặt phía sau quảng cáo chuyển tiếp cảnh báo 'nội dung người lớn'. Nếu blog của bạn có quảng cáo chuyển tiếp cảnh báo nội dung người lớn, xin đừng cố gắng bỏ qua hoặc tắt quảng cáo chuyển tiếp - quảng cáo chuyển tiếp là để bảo vệ mọi người.

Có một số trường hợp ngoại lệ đối với chính sách nội dung người lớn của chúng tôi:
  • Không sử dụng Blogger làm công cụ để kiếm tiền nhờ nội dung người lớn. Ví dụ: không tạo blog chứa quảng cáo hoặc đường liên kết đến các trang web khiêu dâm thương mại.
  • Chúng tôi không cho phép nội dung khiêu dâm bất hợp pháp, bao gồm hình ảnh, video hoặc nội dung bằng văn bản mô tả hoặc khuyến khích hiếp dâm, loạn luân, quan hệ tình dục với động vật và ái tử thi.
  • Không đăng hoặc phát tán ảnh khỏa thân cá nhân, hình ảnh hay video thân mật và tình dục mang tính khiêu dâm hoặc không khiêu dâm mà không có sự đồng ý của chủ thể. Nếu người nào đó đã đăng ảnh khỏa thân cá nhân, hình ảnh hay video thân mật và tình dục mang tính khiêu dâm hoặc không khiêu dâm về bạn, vui lòng báo cáo cho chúng tôi tại đây.

Thi hành chính sách nội dung của Blogger

Vui lòng báo cáo cho chúng tôi các vi phạm đáng ngờ đối với Nguyên tắc cộng đồng bằng cách sử dụng đường liên kết 'Báo cáo' trong phần điều hướng của hầu hết blog hoặc bằng cách nhấp vào đây.

Khi một nội dung nào đó bị báo cáo, chúng tôi sẽ không tự động xóa nội dung đó. Nội dung bị báo cáo sẽ được nhóm của chúng tôi xem xét để xác minh xem nội dung có vi phạm các Nguyên tắc cộng đồng đó hay không. Nếu blog đó không vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ không có biện pháp xử lý đối với blog hay chủ sở hữu blog. Nếu nhận thấy một blog vi phạm các nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi sẽ có một hoặc nhiều biện pháp xử lý sau đây dựa trên mức độ nghiêm trọng của lỗi vi phạm đó:
  • Đặt blog hoặc bài đăng đó sau quảng cáo xen kẽ cảnh báo về nội dung nhạy cảm
  • Gỡ bỏ bài đăng hoặc chỉ hiển thị bài đăng với tác giả của blog đó
  • Xóa blog, bài đăng hoặc nội dung xúc phạm
  • Vô hiệu hóa quyền truy cập của tác giả vào tài khoản Blogger của họ
  • Báo cáo người dùng cho cơ quan thi hành luật
Chúng tôi cũng có thể thực hiện bất kỳ hành động nào nêu trên nếu chúng tôi thấy rằng một người dùng đã tạo nhiều blog có hành vi lạm dụng lặp đi lặp lại. Nếu bạn đã có một blog bị vô hiệu hóa, không tạo blog thay thế tham gia vào hoạt động tương tự.

Total Pageviews

Visual Basic (49) C# (27) Software (9) Tips (8) BLOGGER (7) Cam-Xuc-Cuoc-Song (6) Thong-Bao (4) HTML (3) JAVASCRIPT (3) AutoIT (2) CSS (1) Facebook (1)