Google Drive Direct Link

Enter your sharing URL: (Scroll down for instructions)
Output link:

How to Get Your Sharing URL


Bước 1: Truy cập Google Drive và nhấp chuột phải vào tệp bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấp vào "Nhận liên kết có thể chia sẻ".


Bước 2: Trong cửa sổ xuất hiện, thay đổi chế độ hiển thị thành "Bất kỳ ai có liên kết"


Bước 3: Nhấp vào "Sao chép liên kết"


Bước 4: Dán liên kết đó vào hộp văn bản ở trên và nhấp vào "Create Direct Link" để tạo liên kết của bạn. Thưởng thức!

Total Pageviews

Visual Basic (49) C# (27) Software (9) Tips (8) BLOGGER (7) Cam-Xuc-Cuoc-Song (6) Thong-Bao (4) HTML (3) JAVASCRIPT (3) AutoIT (2) CSS (1) Facebook (1)