[C#] How to Edit Text in Label control Runtime

Hi mọi người, sau một hồi loay hoay tìm hiểu phương thức chỉnh text trên ứng dụng thì mình thấy bài viết này cũng khá hay, nên copy của anh này đem về chia sẽ lại cho mọi người, công nhận phương thức này hay thật, nhưng có nhược điểm đó là chưa lưu trữ được đoạn text mà mình chỉnh sữa đó lại :D, nếu lưu vào settings trong chương trình thì cũng ổn nhưng mình thấy nó không hay lắm.
[C#] How to Edit Text in Label control Runtime
Khi các bạn double click vào Label thì label sẽ chuyển thành TextBox cho các bạn chỉnh sửa text.
Và khi các bạn double click vào vùng Form thì nó sẽ chuyển ngược lại từ Textbox về Label.
 

FULL CODE

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Reflection.Emit;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace LabelEditRunTime
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      this.DoubleClick += unClickLabel;
      label1.MouseDown += Label1_MouseDown;
      label1.MouseMove += Label1_MouseMove;


    }

    private void Label1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      
      if (e.Button == MouseButtons.Left)
      {
        label1. Left += e.X - mdLoc.X;
        label1.Top += e.Y - mdLoc.Y;
      }
    }

    private void Label1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
     
      mdLoc = e.Location;
    }

    Point mdLoc;   

    private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TextBox tb = null;
      if (label1.Controls.Count > 0) 
      {
        tb = ((TextBox)label1.Controls[0]);
        
        tb.Size = new Size(label1.Size.Width + 15, label1.Size.Height + 15);
        if (tb.Visible) { label1.Text = tb.Text; tb.Hide(); return; };
      }
      else if (sender == null) return; 
      else 
      {
        tb = new TextBox();
        tb.BackColor = SystemColors.Control;
        tb.Parent = label1;  
        tb.Size = new Size(label1.Size.Width + 15, label1.Size.Height + 15); 
        tb.LostFocus += (ss, ee) => { label1.Text = tb.Text; tb.Hide(); };
      }
      tb.BorderStyle = BorderStyle.None;
      tb.Text = label1.Text; 
      tb.Show();
    }

    private void unClickLabel(object sender, EventArgs e) { label1_Click(null, null); }
  }
}

Chúc các bạn thành công với thủ thuật đơn giản và hay này. 
 Theo LapTrinhVB.Net

 1. THỦ THUẬT HAY MỌI NGƯỜI ĐỂ Ý VÀ ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BẢN THÂN NHÉ

  ReplyDelete
 2. vào trang chủ tải nhanh, sao trang bài viết tải lâu quá e ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. đúng rồi bạn, mình vào cũng vậy? chắc e nó tối ưu trang chủ chứ chưa quan tâm nhiều đến trang bài viết hay sao ấy:D

   Delete
  2. e đang tối ưu tiếp c :D, để tăng seo google lên chút :D

   Delete
 3. không hiểu gì nhưng thấy tốc độ load trang chủ thì nhanh nhưng vào trang bài viết hơi lâu đó e ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. (y) m` loại bỏ những thứ k cần đến ngoài trang chủ r`, nhưng ở trang bài viết thì nhiều js quá nên tối ưu chưa đc a :(

   Delete