Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

[VB.NET] HỘP THOẠI THÔNG BÁO KHI BẠN TẮT CHƯƠNG TRÌNH

 Hi mọi người, sau một hồi nghiên cứu lại thủ thuật "VISUAL BASIC" thì mình thấy đoạn code này cũng hay hay mà lúc xưa mình có sữ dụng để áp dụng vào chương trình.  Để hỏi người dùng có thực sự muốn thoát chương trình đang khỏi động không. 

Với thủ thuật này, thì nó hoàn toàn đơn giản chỉ cần nhúng đoạn code bên dưới vào và thay đổi thông tin câu hỏi bạn muốn thế là ok, nó không đòi hỏi bạn quá nhiều hay biết gì về lập trình cả.

Private Sub SubFunction_FormClosing(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles MyBase.FormClosing
    If (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát?", "Thoát", MessageBoxButtons.YesNo) = Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then
     Process.Start("https://hungqb.com")
     End
    Else    
      e.Cancel = True
      Exit Sub
    End If
  End Sub

DOWNLOAD DEMO APP
DOWNLOAD FULL SOURCE


Ở đoạn code phía trên, mình có thể một thẻ chuyển hướng nếu bạn đồng ý thoát chương trình thì nó sẽ tự động mỡ trang website của mình vào đó. :D

Chúc các bạn thành công với thủ thuật đơn giản này.

2 nhận xét:

MOD HUNGQB ™ nói...

Mọi người cho mình xin ý kiến nhé nếu ok mình sẽ tích hợp vào chương trinh sau này của mình nhé :D

jamkits nói...

what? don't work?