[C#] How to get info certificate https website

Hi mọi người, ngày buồn như tiếng thở dài, tìm đâu cho thấy bài hay để viết :)).

Nhưng lang thang một hồi lại thấy bài này cũng hay, có tính năng kiểm tra Certificate SSL của website đang sữ dụng chứng chỉ Certificate SSL ở đâu ^^~.

Nếu bạn quản lý một lúc nhiều website, và bạn muốn quản lý thông tin tất cả các chứng chỉ website.

Thì bài viết này, sẻ giúp bạn các code để lấy thông tin của một certificate website.

Thông tin ssl của website mình xem từ trình duyệt Chrome:

Ở hình trên, các bạn thấy thông tin chi tiết của website HUNGQB.COM.
FULL CODE
using System;
using System.Net.Security;
using System.Net.Sockets;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DownloadCertificateWebsite
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private async void btnGet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var info = new StringBuilder();
      var certificate = await CertificateDownloader.GetCertificateAsync(txt_website.Text.Trim(), 443);
      info.AppendLine($"Subject:  {certificate.Subject}");
      info.AppendLine($"Issuer:  {certificate.Issuer}");
      info.AppendLine($"NotBefore: {certificate.NotBefore}");
      info.AppendLine($"NotAfter: {certificate.NotAfter}");
      info.AppendLine($"Algorithm: {certificate.SignatureAlgorithm.FriendlyName}");
      txt_info.Text = info.ToString();
    }
  }

  static class CertificateDownloader
  {

    private static readonly RemoteCertificateValidationCallback s_certificateCallback = (a, b, c, d) => true;

    public static async Task<X509Certificate2> GetCertificateAsync(string domain, int port = 443)
    {
      var client = new TcpClient(domain, port);
      var sslStream = new SslStream(client.GetStream(), leaveInnerStreamOpen: true, s_certificateCallback);
      await sslStream.AuthenticateAsClientAsync(domain).ConfigureAwait(false);
      var serverCertificate = sslStream.RemoteCertificate;
      if (serverCertificate != null)
        return new X509Certificate2(serverCertificate);

      return null;
    }
  }
}
Chúc mọi người thành công và áp dụng thủ thuật này vào chương trình kiểm tra website tốt nhất nhé.
Next Post Previous Post
9 Comments
 • Nặc danh
  Nặc danh Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

  test thử code báo lỗi bạn?

  • Kelvin Key
   Kelvin Key Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

   mình sữ dụng bình thường mà bạn?

  • Anonymous Hz
   Anonymous Hz Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

   bạn có thể vào đây để tại source code về test thử nhé.

 • Đức Huy
  Đức Huy Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

  Thấy ok nhưng k có website của bản thân phát triển để kiểm tra thì cũng vậy thôi haha.

  • Anonymous Hz
   Anonymous Hz Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

   Uầy, nói sao nghe có gì đó sai sai ấy bạn :)), NAME : QUẢN TRỊ VIÊN ??? vậy bạn quản trị cái gì vậy haha vd : e út, gai, hang hiệc...??? :))

 • Unix Coders
  Unix Coders Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

  haha, k có website để viết chương trình này :v

  • Anonymous Hz
   Anonymous Hz Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

   có thể dùng blog m` để test bạn nhé

 • Nặc danh
  Nặc danh Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

  https://www.youtube.com/watch?v=Yr43tclhSKw

 • Anonymous Hz
  Anonymous Hz Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

  website : https://tinhoc88.com/lap-trinh-vb-net/page-1

Add Comment
comment url
Tăng traffic miễn phí