22.7.22

SỐNG THỰC TẾ MỘT CHÚT

 


Chúng ta không thể biết hết được người khác đang nghĩ gì. Vì vậy, bản thân nên sống thực tế một chút. Đừng huyễn hoặc vị trí của mình trong lòng một ai đó. Cái chúng ta nhận được, chính là sự tổn thương do mình ảo tưởng.

Đọc được những dòng thơ này, mình tự nhận thấy bản thân còn quá non trong cái cuộc sống của người trưỡng thành hiện tại...

Cố lên tôi ơi...

3 nhận xét: