KHI BẠN NHÌN RỎ MỘT NGƯỜI.


Khi bạn nhìn rõ một người nhưng không vạch trần, bạn đã hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ, g.h.é.t một người nhưng không trở mặt, bạn đã hiểu được sự tôn trọng tột cùng. Sống, luôn có người bạn thấy chướng mắt, cũng có người thấy bạn chướng mắt.

Sự trưởng thành của bạn không bởi vì bạn sống bao nhiêu năm, đi qua bao nhiêu con đường, trải qua bao nhiêu thất bại, mà bởi vì bạn hiểu được từ bỏ, học được khoan dung, biết được không tranh.

Trong lòng mỗi người, những đau khổ, b.i t.h.ư.ơ.n.g từng chịu đựng không phải bởi vì thời gian mà không có cảm giác, mà hiểu được rằng nói hay không nói đều như nhau, có những vết thương bên trong không phải không để ý mà là đã biết bình tĩnh đối mặt và tự mình hồi phục...
Next Post Previous Post
2 Comments
  • Hung Quang Binh
    Hung Quang Binh Thứ Tư, 20 tháng 7, 2022

    Hi mọi người, m` bữa nay đa phần là chuyển sang chủ đề cảm xúc nhẹ :D

  • ADM HUNGQB ™
    ADM HUNGQB ™ Thứ Năm, 04 tháng 8, 2022

    (y)

Add Comment
comment url
Tăng traffic miễn phí