23.7.22

HƯỚNG DẪN KHỚI ĐỘNG LẠI CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG WINFORM


Hi mọi người, sau một thời gian lang thang trên internet tìm kiếm thủ thuật cho chương trình mà mình đang phát triển, thì thấy laptrinhvb.net chia sẽ thủ thuật khởi động lại chương chương trinh một cách khá hay :D, nên mình xin về chia sẽ tiếp cho người nào chưa biết nhé. 

Các bạn sử dụng đoạn script sau để thực hiện khởi động lại ứng dụng của mình:

FULL ĐOẠN CODE
 private void RestartProgram()
{
  // Get file path of current process 
  var filePath = Assembly.GetExecutingAssembly().Location;
  //var filePath = Application.ExecutablePath; // for WinForms
 
  // Start program
  Process.Start(filePath);
   
  // For Windows Forms app
  Application.Exit();
         
  // For all Windows application but typically for Console app.
  //Environment.Exit(0);
}

Chúc các bạn thành công với thủ thuật trên.
Nguồn : LapTrinhVB.Net

3 nhận xét: