3.10.21

[C#] Serialize And Deserialize Image to Binary File

Interface, demo C# application, winform:
This demo application includes 4 function buttons:

Button 1: Load list of images into FlowLayoutPanel

Node 2: Store this file list into a binary file Binary File

Button 3: Delete existing images on FlowLayoutPanel control

Button 4: Load the displayed image from the newly archived binary file

Video Demo : https://youtu.be/_pW91q9BcgE

Full source code C#: https://pastebin.com/7sHmnSaz

Download Project : https://drive.google.com/file/d/12bwedW0s2qG9EmVErd6VCjVWynXUnrj0/view

Thank you everyone for your attention.
If people do not understand, you can comment or inbox HungZ.Me directly for support.

8 nhận xét:

  1. Hiểu nôm na dạng như 1 slide ảnh như trên website vậy và nó được lưu lại những ảnh mà mình chọn để hiển thị dưới dạng *.dat (kiểu như file hệ thống vậy), khi file đó chia sẽ thì chỉ có chương trình đó được hiển thị, chứ chương trình khác k thể xem mấy a nha :D

    E cũng đang tìm hiểu để tạo chương trình chia sẽ hình ảnh bí mất cho người dùng trên windows đấy (Hình ảnh phong cách nhà, phong cảnh, đồ trưng bày, đồ trang trí, hay là hình ảnh 18+ haha)

    Trả lờiXóa