Navigation List

23/09/2021

[VB] Screen Capturing Program Tutorial

This is an application developed by me guys ^^. Also because I have too much free time, I can't wait to find the code, who would have thought I could write this application ^^ the code is completely simple, guys ^^! I would like to share the source for anyone who needs it :D.

Full Code : https://pastebin.com/YZQKThtx

Video Demo : https://youtu.be/h7M7E_nm6Us

Good Luck For You.

3 comments:

Oops!! CÓ VẺ NHƯ BẠN ĐANG BẬT ADBLOCK

Quảng cáo giúp Hung Quang Binh duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn.

Thích Hung Quang Binh? Vui lòng tắt Adblock hoặc cho Hung Quang Binh vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn!

×