23.9.21

[VB] Generate Random Strings and Random Numbers

Hi everyone, HungVB.Com will share a trick to generate a random string or random number, like a barcode :D

Here, I only write string or numeric constructors, not complete the tools for everyone to apply to create more new and better tricks.

Code String constructor : https://notepad.vn/fxS87N143

Code Random number generator. : https://notepad.vn/GTmuipD38

With the above two functions, you can customize according to your ability.

Good Luck For You.

If people do not understand, you can comment or inbox HungVB directly for support.

3 nhận xét:

  1. radom này dùng làm hiển thị số ngẫu nhiên cho chiến dịch. radom id hay kiểu dạng mã vạch.

    Trả lờiXóa
  2. radom vậy cũng k có tác dụng gì? nếu nó tạo mã tự động thì cần phải kết nối mysql hay data gì đơn giản để nhận diện tài khoản đăng nhập. Từ ID radom đó tạo ra. Còn phải bổ sung nhiều vấn đề nựa

    Trả lờiXóa
  3. Radom này kiểu như xác định ID tài khoản facebook vậy, nó đc lưu cho tài khoản khibđawng ký mới ấy, nếu làm rộng ra thì cần kết nối sever online để thuận tiện hơn với ng dùng.

    Trả lờiXóa