Navigation List

28/08/2021

[VB] Registry Operations

A central hierarchical database used in Microsoft Windows Operating System to store information that is necessary to configure the system for one or more users, applications and hardware devices.

The Registry comprises a number of logical sections called Hives. The following are the predefined keys that are used by the system.

 • HKEY_CURRENT_USER
 • HKEY_USERS
 • HKEY_LOCAL_MACHINE
 • HKEY_CLASSES_ROOT
 • HKEY_CURRENT_CONFIG

Each key has many subkeys and may have a value.

When programming with VB.NET, you can choose to access the registry via either the functions provided by VB.NET or the registry classes of the .NET Framework. Registry entries contain two parts: the value name and the value.

Creating a Registry Entry

rKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE", True)
rKey.CreateSubKey("AppReg")


Above code shows how to create a subkey under HKLM\Software called AppReg.

Writing values to Registry

 
rKey.SetValue("AppName", "RegApp")
rKey.SetValue("Version", 1.1)


Above code shows how to set values to registry entry AppReg.

The following VB.NET program shows how to create a registry entry , set values to registry , retrieve values from registry and delete keys on Registry.Drag and drop four buttons on the form control and copy and paste the following source code.

FULL CODE EXAMPLTE :

Imports Microsoft.Win32
Public Class Form1

	Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
		Dim rKey As RegistryKey
		rKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE", True)
		rKey.CreateSubKey("AppReg")
		rKey.Close()
		MsgBox("AppReg created !")
	End Sub

	Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
		Dim rKey As RegistryKey
		rKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\AppReg", True)
		rKey.SetValue("AppName", "RegApp")
		rKey.SetValue("Version", 1.1)
		rKey.Close()
		MsgBox("Appname , version created")
	End Sub

	Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
		Dim rKey As RegistryKey
		Dim ver As Decimal
		Dim app As String
		rKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software\AppReg", True)
		app = rKey.GetValue("AppName")
		ver = rKey.GetValue("Version")
		rKey.Close()
		MsgBox("App Name " & app & " Version " & ver.ToString)
	End Sub

	Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
		Dim rKey As RegistryKey
		rKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("Software", True)
		rKey.DeleteSubKey("AppReg", True)
		rKey.Close()
		MsgBox("AppReg deleted")
	End Sub
End Class

12 comments:

 1. What is the SOFTWARE item and where will it be located?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đây là đoạn code ghi chương trình của mình vào file hệ thống để làm nhiều việc khác đó nữa bạn.

   Vị dụ như bản quyền hay thông tin người dùng.

   Delete
  2. Đúng r đó bạn #Tuân code trên là để tạo dữ liệu được in lên hệ thống của windows.

   Delete
 2. Haha, nhìn lên thấy thông tin system này là bạn cũng hiểu rồi đó
  HKEY_CURRENT_USER
  HKEY_USERS
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  HKEY_CLASSES_ROOT
  HKEY_CURRENT_CONFIG
  Một dạng ghi dữ liệu lên file hệ thống để tạo bản quyền hoặc dành cho cái ứng dụng được cài đặt lên windows để lấy thông số tự động và cập nhật bản quyền, thông số crack có sai lệch với thông tin lúc bạn cài đặt không để thông báo.

  ReplyDelete
 3. Nhìn source code cũng vui đấy nhưng mình không rỏ.

  ReplyDelete
 4. dễ bị crack nếu ng` dùng thông dụng windows, bữa này phần mềm tạo bản quyền hay làm gì đều kết nối cơ sỡ dữ liệu online để quản lý chương trình tốt nhất hiện nay :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đúng rồi bạn, mình cũng đang tìm hiểu về vấn đề trên để viết chương trình bản quyền riêng của bản thân mình :D

   Delete
 5. Minh đã test thử sao trong file system không có gì hết nhĩ :S
  không biết nó nằm ở đâu trong system này :
  HKEY_CURRENT_USER
  HKEY_USERS
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  HKEY_CLASSES_ROOT
  HKEY_CURRENT_CONFIG

  ReplyDelete
 6. Bị lỗi nha mọi người.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Vâng bị lỗi ở button 2 và button 3 nhé bạn.

   Delete
 7. cái này có phải là ghi dữ liệu vào hệ thống windows để tạo bản quyền hay một số thứ khác không nhỉ

  ReplyDelete

Oops!! CÓ VẺ NHƯ BẠN ĐANG BẬT ADBLOCK

Quảng cáo giúp Hung Quang Binh duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn.

Thích Hung Quang Binh? Vui lòng tắt Adblock hoặc cho Hung Quang Binh vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn!

×