12.8.22

[VB.NET] BIOS SERIAL NUMBER ON WINFORM

[VB.NET] BIOS SERIAL NUMBER ON WINFORM Hi mọi người, hôm nay vừa xem website laptrinhvb.net thì thấy có cái code này cũng khá hay cho người dùng windowns, đó là lấy địa chỉ BIOS ...

7.8.22

INTERNET VÀ QUẢNG THỜI GIAN TÌM HIỂU - PHẦN 2

INTERNET VÀ QUẢNG THỜI GIAN TÌM HIỂU - PHẦN 2  Ở bài viết đầu tiên mình đang đề cập đến vấn đề chọn ngôn ngữ học lập trình " VISUAL BASIC ", nếu không qua trường lớp và học ngô...

6.8.22

C# Check the version of Microsoft Office you are using on your computer

C# Check the version of Microsoft Office you are using on your computer Hi mọi người, lại là mình đây hôm nay mình chia sẽ cho những anh coder còn non trẻ như mình biết cách hiển thị thông tin chương trình "...

5.8.22

C# SETTIMEOUT TRÊN WINFORM LIKE JAVASCRIPT

C# SETTIMEOUT TRÊN WINFORM LIKE JAVASCRIPT Hi mọi người, hôm nay lại long nhong trên internet để tìm hiểu một số thứ và tình cờ ghé sang website laptrinhvb.net thấy có bài viết này cũ...

2.8.22

INTERNET VÀ QUẢNG THỜI GIAN TÌM HIỂU

INTERNET VÀ QUẢNG THỜI GIAN TÌM HIỂU Hi mọi người, sau 10 năm phát triển blogspot mình cảm thấy con người mình có chút kiên nhẫn trong việc tìm hiểu về thủ thuật BLOGSPOT , VISU...

31.7.22

C# HISTORY CHROME BROWSER

C# HISTORY CHROME BROWSER Hi mọi người, việc sao lưu lịch sữ trình duyệt website trên trình duyệt CHROME là điều bình thường đối với các trình duyệt website hiện nay....

C# FAKE MACADDRESS

C# FAKE MACADDRESS Hi mọi người, hôm nay lại một ngày lang thang trên internet tìm hiểu thủ thuật, chương trình mới cho mọi người, để tiện cho công việc của mỗ...